Спрей Protection Plus

арт. № 2767
Спрей Protection Plus
Предпазва цялото тяло от ухапвания на комари
всички продукти от:
AUTAN →

възможност за:

Консултация с маг. фармацевт

Проверка на пратката

Връщане до 7 работни дни

9,17 лв.

в наличност

Област на приложение:

Дерматологично тестван репелент, който предпазва цялото тяло от ухапвания на комари (включително тропически и тигрови) и кърлежи до 8 часа, а хапливи мухи - до 7 часа. Формулата на сухия аерозол съдържа царевично нишесте - натурална съставка, която изсъхва незабавно при контакт с кожата, без да я прави лепкава или мазна. Подходящ за всекидневна употреба, когато сте навън и при пътувания.

Начин на употреба:

Разклатете преди употреба. Дръжте опаковката на разстояние 15 - 20 см от кожата и пръскайте. Напръскайте леко кожата (например 1 - 2 секунди за кожата от лакътя до китката) и разнесете с ръце по откритите кожни участъци до омокряне. Пазете очите и устата. Не пръскайте директно върху лицето. Нанесете препарата върху дланите на ръцете и така третирайте кожата на лицето и около ушите. Не използвайте при деца под 6 години. Препаратът попива бързо, не омаслява, кожата остава суха е не оставя петна. Третирането може да се повтори при необходимост, когато изтече продължителността на действието или ефективността на продукта намалее.

Рискови фрази:

R12 Изключително запалим.

R36 Дразни очите.

R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайно неблагоприятни ефекти във видната среда.

Съвети за безопасност:

S2 Да се пази далече от достъп на деца.

S16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S23 Да не се вдишва аерозола.

S25 Да се избягва контакт с очите.

S26 При контакт с очите веднага да се изплакне обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S51 Да се използва само на проветриви места.

Внимание!

Да се използва само по предназначение.

Флакон под налягае, да се предпазва от пряка слънчева светлина и да не се подлага на въздействие на температури, превишаващи 50 °С.

Да не се пробива или изгаря, дори и след употреба.

Да не се пръска срещу октрит пламък или всякакъв нажежен материал.

Само за външна употреба.

Да не се нанася върху или в близост до синтетични материали (различни от найлон), мебели, пластмаса, стъкла на часовнижи, кожени и боядисани / лакирани повърхности, включително автомобили.

Пазете очите и устата.

Не използвайте при наранена, раздразнена или увредена от слънчево изгаряне кожа.

Не използвайте при деца под 6 години.

Не нанасяйте по ръцете на деца.

За деца продуктът да се прилага от възрастен човек.

При дразнене преустановете употребата.

Не използвайте повече от 1 път за 24 часа и избягвайте прекалена употреба.

Активно вещество:

N,N' - диетил - m - толуамид 25% (25 гр / 100 гр).

Група 3 - Биоциди за борба с вредителите.

Подгрупа 19 - Репеленти и атрактанти.

Категория: МАСОВА.

Производител: SC Johnson, ЕС.

Свързани продукти