Общи условия

Споразумение с потребителя

Моля, прочетете внимателно следните условия, преди да използвате този сайт www.aptekazdrave.bg.

Ние сме

По смисъла на този договор и на този сайт – www.aptekazdrave.bg, „ние” се отнася до „Аптека Здраве” – www.aptekazdrave.bg, собственост на „Гергана Петрова 61” ЕООД с ЕИК: 201782136 и адрес за кореспонденция гр.Асеновград ул.Цар Иван Асен II №31.
„Гергана Петрова 61” ЕООД притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 228, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеката АП-043-32/28.01.2019г.
Сайтът ни притежава Разрешение за извършване на търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание № 34 /23.10.2015 от Изпълнителна Агенция по Лекарствата.

Условия за ползване
„Аптека Здраве” – www.aptekazdrave.bg не гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки.
„Аптека Здраве” – www.aptekazdrave.bg си запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите.
„Аптека Здраве” – www.aptekazdrave.bg си запазва правото по всяко време да променя или актуализира условията на настоящото споразумение, информирайки клиентите си с разумни средства за комуникация.
„Аптека Здраве” – www.aptekazdrave.bg също така си запазва правото по всяко време да променя или да актуализира своята защита и сигурност на данни, чрез използване на едни и други  процедури. Клиентите потвърждават приемането на изменения или актуализации, като продължават да използват сайта.

Правила за поверителност

„Гергана Петрова 61” ЕООД, собственик на „Аптека Здраве” – www.aptekazdrave.bg, е администратор на лични данни вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен №370878 / 02.07.2013г
В базата данни на „Аптека Здраве” – www.aptekazdrave.bg информацията е напълно защитена. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайта и подобряване качеството на обслужването. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите предвидени от закона. „Аптека Здраве” – www.aptekazdrave.bg защитава информацията предоставена от клиента.

Рекламации

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект, както и за стоки, чието несъответствие се дължи от материали предоставени от клиента. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката и клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма. При предявяване на рекламация в срок до 7 /седем/ работни дни от датата на покупката и при спазени всички условия на аптеката, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума в пълен размер, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за негова сметка. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

Ако по някаква причина не сте доволни от продукт,  който сте закупили от  този сайт можете да го върнете спазвайки следните условия:
• В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в 7 /седем/ работни дни от датата на покупката.
• Стоката може да бъде върната чрез куриер.
• Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Разпечатване на целофана се счита за нарушена цялост на опаковката.
• Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа и, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – в брой или по сметка в 30 дневен законоустановен ред.
• Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор. Ние ще ви предоставим избор между това да възстановим платената стока или да заменим закупеният продукт с друг.

Отговорност

Информацията за продуктите е предоставена като листовка от производителите.
„Аптека Здраве” – www.aptekazdrave.bg не носи отговорност за неточности в тази листовка. „Аптека Здраве” – www.aptekazdrave.bg препоръчва на клиентите си консултация със лекари – специалисти за установяване на точното здравословно състояние, подходящ начин на лечение, дозировка, странични действия и т.н.
При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на продуктите от страниците на уебсайта www.aptekazdrave.bg препоръчваме консултация с личния лекар или фармацевт.
„Аптека Здраве” – www.aptekazdrave.bg не препоръчва самолечение без консултация със специалист.
„Аптека Здраве” – www.aptekazdrave.bg строго спазва законовата уредба на Република България, но не може да даде гаранция за точността и пълнотата на предоставената в сайта информация.
„Аптека Здраве” – www.aptekazdrave.bg не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.
„Аптека Здраве” – www.aptekazdrave.bg не продава чрез сайта лекарства по лекарско предписание.
„Аптека Здраве” – www.aptekazdrave.bg не носи отговорност за вреди или щети в размер, който надвишава сумата платена от клиента за съответният продукт.

Използването на сайта www.aptekazdrave.bg представлява по същество приемане на това споразумение в този му вид. Ако не сте съгласни с настоящото споразумение моля напуснете сайта www.aptekazdrave.bg.