За нас

ЗДРАВЕйте!

Базирайки се на дългогодишния ни професионален опит в консултирането на пациентите ни за здравето, красотата, специфични нужди и..., ние създадохме нашата онлайн аптека „Аптека Здраве” – www.aptekazdrave.bg. Наша цел е отношението ни към грижите за Вас, нашите пациенти да бъде единствено и само подчинено на мотото ни, а именно – да бъдете здрави!

Аптека "Здраве" е собственост на „Гергана Петрова 61” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград 4230, ул. „Трети Март” № 14. Аптеката ни може да намерите на адрес: гр. Асеновград 4230, ул. „Цар Иван Асен II” № 31.

Всички предлагани продукти са оригинални и с гарантирано качество. Легитимността ни може да проверите на сайта на Изпълнителната Агенция по Лекарствата /Разрешение за търговия на дребно №АП-043-32/28.01.2019г.

Сайтът ни притежава Разрешение за извършване на търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание
№ 34 /23.10.2015г. от Изпълнителна Агенция по Лекарствата.

„Гергана Петрова 61” ЕООД, собственик на „Аптека Здраве” – www.aptekazdrave.bg, е администратор на лични данни вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен № 370878 / 02.07.2013г

Може да ни потърсите за професионално мнение и съвет на:
0893 592 343 и 0331 21 3 71, както и на ел. поща: zdrave.apteka@abv.bgРъководител на аптеката,
Маг. фарм. Екатерина Кръстева Подскочиева