Козметика

Брос електрически изпарител против комари с течен пълнител 40 мл

арт. № 14970
Възможност за:
Консултация с фармацевт
Проверка на пратката
Връщане до 7 работни дни
Подходящ за:: Възрастни Пол: Унисекс Вид продукт: Медицинска техника Начин на приложение: външно
Производител: Bros Здравни проблеми: Защита от насекоми
Електрическият изпарител Bros с течен пълнител е ефикасно средство в борбата с комарите и други летящи насекоми, влизащи отвън. Електрическият изпарител Bros действа дори при отворени прозорци и включено осветление.В комплекта е включен един течен изпарител.
1955лв
В наличност
бр.
Бърза поръчка
Електрическият изпарител Bros с течен пълнител е ефикасно средство в борбата с комарите и други летящи насекоми, влизащи отвън. Устройството е предназначено за защита на помещения до 20 м² (около 50 м³), за 60 нощи при използване 8 часа на ден. Ефектът започва 30 минути след включването му в мрежата. Електрическият изпарител Bros действа дори при отворени прозорци и включено осветление. В комплекта е включен един течен изпарител.

Активно вещество: Пралетрин 1% (1 g/100 g)

Начин на употреба:
Поставете пълнителя без запушалка в устройството и го завийте. Включете устройството в електрическата мрежа - на 230 V, така че да остане във вертикална позиция. При включване на устройството в контакта, от топлината течността започва да се изпарява. Празният пълнител може да бъде сменен с нов. Смяната на пълнителя става при изключено устройство от електрическата мрежа.
Устройството може да се използва и с таблетки под формата на пластини.

Предупреждения:
- Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
- Да се пази далеч от достъпа на деца.
- Да не се вдишва.
- При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.
- Да се използва само на проветриви места.
- Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.
- Да не се допуска изпускане в околната среда.
- Да не се вдишват парите.
- По време на работа на електрическия изпарител да не се докосва с мокри ръце и метални предмети.
- Да не се покрива уреда по време на работа.
- Да не се прилага в близост до източници на запалване, открит огън и искри, както и влага.
- Да се изнесат или покрият храни, хранителни съоръжения и прибори, терариуми, аквариуми и клетки за животни.
- Да се измият ръцете основно след зареждане или отстраняване на изхабена таблетка или пълнител.
- Да се съхранява далеч от храни за хора и домашни любимци и напитки.

Група 3: Биоциди за борба с вредителите.

Подгрупа 18: Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги.

Биоцидният продукт трябва да се използва с изключително внимание.
Преди употреба прочетете инструкцията в опаковката!

Опаковка: Ел. изпарител против комари 1 брой + Пълнител с течност 1 брой
Производител: BROS