Козметика

Surestep drug screeen doa combo 6 / Тест за опиати комбиниран панел

арт. № 39
Възможност за:
Консултация с фармацевт
Проверка на пратката
Връщане до 7 работни дни
Производител: AMERITEK-USA

За качествена оценка на кокаиновите метаболити в човешката урина до 3 дни след употребата им.

2025лв
В наличност
бр.
Бърза поръчка

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА
Тестът за кокаин в началния си етап се базира имунохроматографически на теста in vitro. Предназначен е за определяне на количиствено детерминиране на кокаиновите метаболити, бензилекгонина в човешката урина на гранично ниво 300 нг/мл за 3 минути.

РЕЗЮМЕ И ПОЯСНЕНИЯ

Извлечен от листата на растението кока, кокаинът е потенциален стимулант на централната нервна система, също толкова добър както и местните антистетици. Някои от физиологичните ефекти на кокаина са: еуфория, увереност и чувство за прилив на енергия, придружено с повишено сърцебиене, разширяване на зениците, температура, треперене и обилно изпотяване. Продължителното приемане на кокаин може да повиши физиологичната зависимост, което води до пристрастяване и психологическа зависимост. Кокаинът се приема чрез пушене, интравенозно, интранзално (шмъркане) или орално и се отделя в урината първоначално като бензолекгонин за кратък период.
Бензолекгонинът има жизнен цикъл от 5-8 часа, което е много повече от кокаина ( 0.5-1.5 часа) и се открива основно 12-72 часа след употреба на кокаин.
Кокаин тестът е базиран на принципа на специфичната имунохимична реакция между антителата и антигените за анализиране на особените компоненти в спесимена на човешката урина.
Количественият анализ се основава на съревнованието за свързване с антитела между съединение на наркотично вещество и свободен наркотик, който евентуално се съдържа в пробата от урина, която се изследва.
Когато в пробата от урина има наркотично вещество, то се състезава със съединението на наркотичното вещество за ограниченото количество от съединението антитяло-оцветител.
Когато количеството наркотик е равно или е повече от 300 нл/мг, то ще предотврати свързването на свободен наркотик с антитела. Следователно, при положителната проба от урина няма да се появи оцветена ивица в тестовата зона и ще има положителен резултат, докато наличието на оцветена ивица показва отрицателен резултат. На теста има контролна линия, която служи за процедурен контрол. Тя трябва винаги да се появява в контролната зона, ако тестът се съхранява при добри условия и е извършен правилно.

ОСИГУРЕНИ МАТЕРИАЛИ

1. Инструкции за употреба.
2. Комплект за тестване на кокаин.

ИЗИСКВАЩИ СЕ, НО НЕОСИГУРЕНИ МАТЕРИАЛИ
1. Контейнер за събиране на урина
2. Таймер или часовник.

СЪХРАНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТ
Тестовият комплект трябва да се съхранява при температура от 2 до 30С и е ефективен до изтичане на срока на годност.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Само за ин витро и съдебна употреба.
Не използвайте продукта след изтичане на срока за годност.
Работете внимателно с пробите, тъй като може да са заразни.
Не отваряйте запечатаното фолио преди да сте готови за теста. Използвайте нов контейнер за всяка проба от урина за да избегнете заразяване на една проба от друга проба.

ВЗЕМАНЕ НА ПРОБА И ПОДГОТОВКА
За всеки тест е необходима проба приблизително от 150ml. Пробите от прясна урина не се нуждаят от специални манипулации или обработка. Пробата трябва да се вземе в чист, сух, пластмасов или стъклен контейнер. Ако количественият тест не се извършва веднага, пробата от урина може да бъде охладена до 2-8 С и съхранена до 7 дни или замразена Преди тестване пробите трябва да достигнат стайна температура. Пробите от урина, които показват голяма утайка или мътност, трябва да бъдат центрофугирани или да се оставят да се утаят, така че да се получи бистра течност за теста.

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ
Контролната лента е вътрешен реагент и контрол върху процедурата. Тя ще се появи, ако тестът е извършен правилно и реагентите са реактивирани.
Контролните стандарти могат да се използват, за да се валидизира изпълнението на реагентите и да се установи надеждността на теста. Контролите, които не са предоставени заедно с този тест, могат да бъдат закупени.

ПРОЦЕДУРА
За Тест касета
1. Оставете всички материали и проби да достигнат стайна температура.
2. Извадете тестовата карта от запечатаното фолио.
3. Сложете пипетата в спесимена и я стиснете за да получите проба
4. Задръжте пипетата във вертикална позиция над пробата на тест картата и поставете 2-3 капки от спесимена (100-150 ml)
5. Отчетете резултата между 3 – 8 минути.

Никога не интерпретирайте резултат след 10 минути!

ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Негативен: Появяват се две оцветени ленти. Появата на две оцветени ленти – една в линията на тестовата зона и една в зоната на контролната линия индикират негативни резултати. Негативният резултат не индикира отсъствието на кокаин в спесимена. Той само индикира че нивото на кокаин в спесимена е по-ниско от граничното ниво.

Позитивен: Една оцветена лента се появява в зоната на контролната линия. Не се открива оцветена лента в зоната на тестовата линия . Това е индикация, че нивото на кокаин в спесимена на урината е над допустимата граница.

Невалиден: Ако няма оцветена лента в зоната на контролната линия – резултатът от теста е невалиден. Тестувайте отново пробата с ново тестово устройство.

Бележка: Много леко оцветена лента в зоната на тестовата линия индикира, че количеството кокаин в пробата е близко до нивото на допустимата граница. Тези спесимени и други позитивни проби трябва да бъдат потвърдени чрез използването на алтернативен метод като GC/MS.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Кокаин теста е качествен анализ. Той идентифицира бензоликгоинина в човешката урина в концентрация 300 нг/мл или по-висока. Концентрацията на бензоликгоинин не може да бъде установена чрез този анализ. Тестът е създаден, за да бъде разграничен негативният резултат от предполагаемо позитивния резултат. Всички позитивни резултати трябва да бъдат потвърдени, като се използва алтернативен метод – за предпочитане GC/MS.